Posição Personagem Classe Level Nivel Resets Status Fama Quiz
1.
Jeipeljan
.
400252 NEUTRO00
2.
CIGANO
.
400171 NEUTRO01
3.
Khaldrogo
.
400170 NEUTRO00
4.
IThorDL
.
400170 NEUTRO00
5.
cHiMbinHa
.
400150 NEUTRO00
6.
LORDSATAN
.
40013 NEUTRO01
7.
ODIN
.
31111 NEUTRO00
8.
POWER
.
400070 NEUTRO00
9.
TucanoDL
.
400070 NEUTRO00
10.
Death
.
400070 NEUTRO00
11.
Parallax
.
400070 NEUTRO00
12.
smigolDL
.
400070 NEUTRO00
13.
Boseli
.
400070 NEUTRO00
14.
ThibaulT
.
400070 NEUTRO00
15.
Apocalipse
.
400070 NEUTRO00
16.
BAADER
.
400064 NEUTRO00
17.
TOYHEART
.
400061 NEUTRO00
18.
SAYKILL
.
400056 NEUTRO00
19.
PsicoLord
.
400051 NEUTRO00
20.
STANDALL
.
400045 NEUTRO00
21.
REPSOL
.
400043 NEUTRO00
22.
BandiT
.
400041 NEUTRO00
23.
Khaurazin
.
189035 NEUTRO00
24.
UPLVL
.
400028 NEUTRO00
25.
Glimili
.
400025 NEUTRO00
26.
MoReToDL
.
400020 NEUTRO00