Posição Personagem Classe Level Nivel Resets Status Fama Quiz
1.
MOSCOU
.
400070 HERÓI1002
2.
MisterKS
.
189068 NEUTRO00
3.
MachoMG
.
400057 NEUTRO00
4.
DEAN
.
360054 NEUTRO00
5.
PITBULL
.
361048 NEUTRO00
6.
SMOKE
.
400038 NEUTRO00
7.
WQFHEBP0OH
.
296016 NEUTRO00
8.
Kobazin
.
400015 NEUTRO00
9.
DraveN
.
356015 NEUTRO00
10.
SPLINTER
.
400013 NEUTRO00
11.
ShuKan
.
69011 NEUTRO00
12.
FarFan
.
1011 NEUTRO00
13.
SenTineLa
.
400010 NEUTRO01
14.
EcLyPsE
.
347010 NEUTRO00
15.
Lyphion
.
365010 NEUTRO00
16.
KroNos
.
400010 NEUTRO00
17.
MaTaRaTo
.
40009 NEUTRO00
18.
Titan
.
106 NEUTRO00
19.
ThorZinhO
.
105 NEUTRO00
20.
BobEsponja
.
36605 NEUTRO00
21.
FL0KI
.
30904 NEUTRO00
22.
GOLDENMG
.
103 NEUTRO00
23.
MacTuz
.
40002 NEUTRO00
24.
MoReToMG
.
24102 NEUTRO00
25.
TeeRex
.
31602 NEUTRO00
26.
Marechal
.
40000 NEUTRO00